Polityka Prywatności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper

WSTĘP

W celu ochrony Twojej prywatności i przekazania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, stworzony jest ten dokument tzw.  polityką prywatności. Dostosowaliśmy ją do standardów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Korzystając ze strony internetowej https://rojowork.com współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

DARIUSZ GABRYLUK, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rojo Sp. z o.o.  z siedzibą w Bytomiu 41-908 przy ul. Bławatkowa 5/24, o numerze NIP: 6462934639 oraz o numerze REGON: 243614930 
PAWEŁ SYKUŁA, , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rojo Sp. z o.o.  z siedzibą w Bytomiu  41-908 przy ul. Bławatkowa 5/24, o numerze NIP: 6462934639 oraz o numerze REGON: 243614930
DAWID DARIUSZ GABRYLUK , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rojo Sp.z.o.o. z siedzibą w Bytomiu  41-908  przy ul. Bławatkowa 5/24, o numerze NIP: 6462934639 oraz o numerze REGON: 243614930

Rojo Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu  41-908  przy ul. Bławatkowa 5/24, o numerze NIP: 6462934639 oraz o numerze REGON: 243614930
Współadministratorzy danych osobowych wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
Odpowiedzialność w zakresie danych osobowych spoczywa Rojo Sp. z o.o.  który pełni rolę lidera wśród wymienionych współadministratorów.
To Rojo Sp. z o.o. wypełnia wobec Ciebie wszelkie obowiązki wynikające z RODO, przede wszystkim obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci na gruncie RODO prawa, o których poniżej, zalecamy abyś zwrócił się właśnie do Rojo Sp. z o.o. Możesz też skontaktować się z pozostałymi współadministratorami, którzy przekażą Twoje żądanie do Rojo– lidera.
Punktem kontaktowym współadministratorów jest Rojo Sp. z o.o. kontakt można nawiązać na kilka sposobów wysyłając wiadomość e- mail na adres: kontakt@rojowork.pl oraz  wysyłając list na adres: Rojo Sp. z o.o. ul. Bławatkowa 5/24 , 41-908  Bytom.

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się poprzez: 
kontakt@rojowork.pl
Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

DANE OSOBOWE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z jednym ze współadministratorów poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie internetowej. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, telefon.  W treści zapytania można zawrzeć również inne dane osobowe.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest obsługa Pani/Pana zapytania, archiwizacja Pani/Pana zapytań oraz analiza i statystka dotycząca zapytań. Ewentualnie, w zależności od treści Pani/Pana zapytania lub maila – celem współadministratora może być również odpowiedź na Pani/Pana roszczenia lub zarzuty albo podnoszenie takich roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes współadministratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu współadministratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT współadministratorów, a w zależności od treści zapytania/maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub mail.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (Facebook, LinkedIn, Instagram)

Współadministrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – promowanie własnej marki.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne, okresy przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych osobowych – odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez współadministratorów to:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – co do zasady konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania),
  • prawo do przenoszenia danych – jeżeli współadministrator uzyskał dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez współadministratorów – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia może Pani/Pan realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Administratorem wysyłając maila na adres: kontakt@rojowork.pl

Współadministratorzy nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, w tym nie jest wobec Pani/ Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywoływałaby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.

PLIKI COOKIES, LOGI SERWERA

Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies w celu dopasowania Strony internetowej do Pani/Pana potrzeb. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. smartfonie lub komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny współadministratorów. Pliki cookies samodzielnie nie zawierają danych osobowych, które mogłyby Panią/Pana bezpośrednio zidentyfikować.

Podczas Pani/Pana pierwszej wizyty na stronie internetowej, na dole Strony zostanie Pani/Panu wyświetlona informacja o korzystaniu przez współadministratorów z plików cookies. W każdej chwili może Pani/Pan zmodyfikować ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

Strona wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Strona wykorzystuje także cookies podmiotów trzecich (tj. pliki cookies Google).

Wśród plików cookies własnych i zewnętrznych, wyróżnić trzeba pliki cookies wymagane, czyli takie które są niezbędne, aby mogła Pani/Pan poruszać się na stronie internetowej oraz funkcjonalne, czyli takie, które pozwalają lepiej dopasować stronę do Pani/Pana zachowań.  Wyłączenie stosowania tych plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Odwiedzając stronę internetową, Pani/Pana urządzenie przesyła zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są one zapisywane w połączeniu z Pani/Pana danymi osobowymi, więc nie służą identyfikacji. Ich zadaniem jest pomoc współadministratorom w ulepszaniu strony internetowej.

Przewiń na górę